LUDWIGs Ballroom band & Erik Scherder

vrijdag 1 november, Zuiderkerk Amsterdam

Het kan niemand ontgaan zijn: bewegen is goed voor je brein. Erik Scherder pleit al sinds jaar en dag voor meer beweging in ieders leven. Samen met Ard Schenk en Dick Swaab reisde hij door theaters in het hele land met het Fitte Brein, een serie lezingen over hoe je gezond kunt worden en blijven. Maar ook is Scherder een groot voorvechter voor het luisteren naar muziek en de gevolgen daarvan voor je brein. Als je luistert naar muziek waar je van houdt lichten alle hersengebieden op als een kerstboom, aldus de professor.

LUDWIG bedacht een vette multiplyer en presenteert de ultieme hersengymnastiek met het programma LUDWIG’s Ballroom Band & Erik Scherder. Laat je vervoeren door Erik Scherder en Cuna Knegt in twee presentaties over wat dansen losmaakt in je brein en voeg aansluitend de daad bij het woord met de voetjes van de vloer! Van weense wals tot rock & roll – alle stijlen passeren de revue. LUDWIG en Erik gaat van start als try-out op 1 november 2019 daarna toert LUDWIGs Ballroom band door Nederlands langs dansscholen en festivals om ook de rest van Nederland van een fitte toekomst te voorzien.

English summary

Nobody will have failed to notice that movement stimulates the brain. Erik Scherder is on a life-long mission to encourage more movement in everyone’s life. Together with Ard Schenk and Dick Swaab, he’s been visiting theatres all over the country with ‘Het Fitte Brein’ (The Fit Brain), a series of lectures on how to be and stay fit and healthy. Scherder is also a keen enthusiast of music, listening to music and the effect this has on the brain. Listening to music you love lights up your brain particles like a Christmas tree, according to the professor.

LUDWIG has come up with an exciting event and brain-exercise with ‘LUDWIG’s Ballroom Band & Erik Scherder’. Let yourself get swept away by Erik Scherder and Cuna Knegt with two presentations about the effect dance has on your brain and practise it by stepping on the dancefloor following this talk. From the Viennese waltz to Rock’N’Roll – every style will make an appearance. LUDWIG and Erik will kick off with a try-out on November 1st in the Zuiderkerk in Amsterdam, later LUDWIGs Ballroom Band will visit dance schools and festivals to stimulate the people of the Netherlands to get fit and healthy.

Please note that the presentations will be in Dutch!

LUDWIG’s Ballroomband & Erik Scherder
Vrijdag 1 november, 20.00 – 22.30 u

Zuiderkerk, Zuiderkerkhof 72, 1011 WB Amsterdam

Tickets a € 35,- incl. drankje en excl. servicekosten
T/m 11 oktober € 5,- korting per kaartje!
Koop ticket

Hooggeacht publiek!

Volgens Karpati en medewerkers (2015) is dansen een universele manier van bewegen, met of zonder muziek, waarmee je gevoelens kunt uiten, en sociale contacten kunt opbouwen. Het is een vorm van kunst en ontspanning. Meestal is dansen een combinatie van bewegen én muziek, een uniek samenspel dat uitdagend is voor verschillende neurale netwerken in de hersenen, zoals de sensorische en motorische netwerken. Zo vindt men een hogere activiteit in de premotor schors van dansers, in vergelijking met niet-dansers, alleen al als men kijkt naar andere dansers op een video! Aan de hand van EEG studies krijgt men inzicht welke hersengebieden nog meer betrokken zijn bij dansen. Wat gebeurt er met de grijze stof (hersengebieden) en witte stof (verbindingen) van professionele balletdansers? Wist u dat dansen bouwt aan een cognitieve reserve? Is paaldansen ook iets? Op deze avond krijgt u antwoorden op deze en andere vragen.

Die andere vragen zijn uiterst relevant want die betreffen dansen als therapie. Er zijn prachtige initiatieven zoals dansen voor mensen met de ziekte van Parkinson en voor jonge mensen met autisme. Ook blijkt dansen een gunstig effect te hebben op mensen met stemmingsstoornissen zoals een depressie. Dansen kan ook het lopen verbeteren van mensen die met een spasme lopen door een aandoening van het centraal zenuwstelsel. En dansen kan de kwaliteit van leven verbeteren van mensen die lijden aan de ziekte van Alzheimer. En er is nog véél meer, misschien wel te veel voor één avond.

Maar hoe dan ook, het wordt een geweldige spannende avond, met heel veel prachtige muziek, dansen én kennis.

Hopelijk tot dan!

Cuna Knegt en Erik Scherder

Ladies and Gentlemen!

According to Karpati and contributors (2015), dancing is a universal way of movement, with or without music, that lets you express feelings and allows you to build a social network. It’s a form of art and relaxation. Most of the time dancing involves a combination of movement and music, a unique collective that’s exciting for several neurological parts of the brain, like the sensory and mobility components. Study has shown high activity in the premotor cortex of dancers, compared to non-dancers, even by just looking at other dancers on video! Thanks to EEG studies, more insight has been created as to which parts of the brain are involved with dancing. What happens with the grey mass (brain parts) and white particles (connections) of professional ballet dancers? Did you know that dancing builds up your cognitive reserve? Is pole-dancing something? At this event, these questions will be answered, as well as many others.

These other questions are highly relevant as these focus on dancing as a form of therapy. There are many wonderful initiatives involving dance for people with Parkinson’s disease and young people with autism. Dancing has also shown to be effective for people with mood disorders such as depression. People that walk with a spasm, due to a defect in their central nervous system, can also enjoy the benefits of dance. It can also positively affect the quality of life for people suffering from Alzheimer’s. There is much, much more, maybe even more than we can cover in one night.

It’ll be a wonderful and exciting event, with fantastic music, dance and knowledge.

We hope to see you then!
Cuna Knegt and Erik Scherder

Back

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Cookies en privacy statement

Zichtbaarheid van onze projecten is bepalend voor onze toekomst, daarom maken wij op deze website gebruik van cookies.
Via de link ‘Wijzig instellingen’ hieronder kunt u het cookie gebruik aanpassen.

Wijzig instellingen | Sluiten
Instellingen
Share