Privacy statement.

Contactgegevens

Stichting LUDWIG
Zanddwarsstraat 3
1011 HM Amsterdam
Nadine Zijp is de Functionaris Gegevensbescherming van LUDWIG zij is te bereiken via nadine@ludwiglive.nl

Persoonsgegevens

LUDWIG verwerkt alleen persoonsgegevens wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
U kunt zich afmelden onderaan de verzonden nieuwsbrief. Uw gegevens worden dan verwijderd.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ludwiglive.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:
– Verzenden van onze nieuwsbrief om u te informeren over onze activiteiten, alleen wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief.

Geautomatiseerde besluitvorming

LUDWIG neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LUDWIG) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LUDWIG bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

LUDWIG verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Functionele cookies
LUDWIG gebruikt standaard alleen functionele cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al hier geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Tracking en remarketing cookies
LUDWIG is een kleine zelfstandige organisatie die draait op inkomsten uit opdrachten en de ondersteuning van een beperkt aantal sponsors en fondsen. Wij koesteren onze relatieve vrijheid en werken met een compact bevlogen team aan de ontwikkeling van LUDWIGs dromen. Zichtbaarheid van onze projecten is daarbij bepalend voor onze toekomst.
Om een beeld te kunnen krijgen van hoe bezoekers op onze site terechtkomen en navigeren willen wij graag gebruik maken van Google Analytics. Daarnaast willen wij u op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Hiervoor gebruiken wij Google Tag Manager. LUDWIG is u dankbaar wanneer u deze cookies hier activeert

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie toelichting.

Volledig tracking- en advertentie-vrij browsen kan met Brave Browser. Deze browser is beschikbaar voor desktop en mobiele devices.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LUDWIG en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ludwiglive.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

LUDWIG wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LUDWIG neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ludwiglive.nl

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Cookies en privacy statement

Zichtbaarheid van onze projecten is bepalend voor onze toekomst, daarom maken wij op deze website gebruik van cookies.
Via de link ‘Wijzig instellingen’ hieronder kunt u het cookie gebruik aanpassen.

Wijzig instellingen | Sluiten
Instellingen
Share