LUDWIG is een vrij collectief van gedreven ambitieuze musici en creatieve denkers dat zich in iedere gewenste vorm kan manifesteren.

In 2012 nam een zestal musici het initiatief om, in weerwil van de heersende trend, een nieuw muziekcollectief op te richten. Een collectief dat zich niet alleen in artistieke zin onderscheidt maar tevens een ondernemende geest paart aan een brede maatschappelijke blik. Muziek vormt de basis van al LUDWIGs activiteiten maar het collectief heeft zich in de afgelopen jaren razendsnel ontwikkeld tot een breed gezelschap van musici, kunstenaars, wetenschappers, zorgverleners en innovators.

Vorm

LUDWIG is een vrij collectief dat zich in iedere gewenste vorm kan manifesteren. Van instrumentaal solist tot kamerorkest, klein ensemble of groot orkest met koor, en zelfs als producent of programmeur. De musici worden geselecteerd op basis van reputatie en op de wil om muziek te maken en die muziek over te dragen op een breed publiek.

Inhoud

De programmering is even doorwrocht als avontuurlijk. Artistiek leider Peppie Wiersma koppelt componisten uit verschillende tijdvakken, stijlen en achtergronden moeiteloos aan elkaar en slaagt er keer op keer in publiek en pers te verbazen – en voor zich in te nemen. LUDWIG voert niet alleen klassiek werk uit, maar legt ook connecties met andere muziek- en kunstgenres. De musici krijgen een grote individuele verantwoordelijkheid en worden uitgedaagd om alle muziek uit te voeren alsof de inkt waarmee die werd geschreven nog nat is.

Publiek

LUDWIG maakt dankbaar gebruik van theatrale middelen, alternatieve opstellingen, opmerkelijke locaties en een aansprekende presentatie. LUDWIG richt zich op een breed publiek, kent de verstokte liefhebbers persoonlijk, weet de geïnteresseerde jongere generaties te bereiken en vergeet die mensen niet die om wat voor reden dan ook geen toegang hebben tot muziek.

Maatschappij

LUDWIG spant zich er graag voor in om de klassieke muziek te ontdoen van de drempels die er de afgelopen decennia omheen zijn komen te liggen. Het collectief werkt vanuit de overtuiging dat het elk publiek kan en moet aanspreken. Een deel van dat publiek wordt het gemakkelijkst bereikt door het op te zoeken. Daarom speelt LUDWIG met regelmaat op alternatieve locaties, die toegankelijker zijn dan de gemiddelde concertzaal, en sluit het collectief zich aan bij bestaande initiatieven om de bewoners van sociale instellingen in hun leefomgeving op te zoeken.

Wetenschap

LUDWIG streeft ernaar om die laatste activiteiten evidence based te laten zijn: er verschijnen meer en meer studies naar het effect van muziek op het welzijn van bij voorbeeld ouderen, adhd’ers, psychiatrisch patiënten en mensen met chronische pijn. LUDWIG sluit in het programma LUDWIG en het Brein aan op actueel wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast ontsluit het collectief in samenwerking met podia, wetenschappers, filosofen en kunstenaars voor een groot publiek de antwoorden op de vraag wat muziek eigenlijk doet in ons brein.

Organisatie —
Stichting LUDWIG
Zanddwarsstraat 3
1011 HM Amsterdam
info@ludwiglive.nl
IBAN: NL49 TRIO 0197 6627 49
VAT nummer: 852892135B01

Directie
Peppie Wiersma | artistiek leider
Nadine Zijp | zakelijk leider
Irene Witmer | zakelijk leider
Katinka van Driezum | bibliothecaris

Bestuur
Marjolijn Vencken | voorzitter
Joost Kok | penningmeester
Wilmar de Visser | lid

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!

Cookies en privacy statement

Zichtbaarheid van onze projecten is bepalend voor onze toekomst, daarom maken wij op deze website gebruik van cookies.
Via de link ‘Wijzig instellingen’ hieronder kunt u het cookie gebruik aanpassen.

Wijzig instellingen | Sluiten
Instellingen
Share